Agree

Tear.nl maakt gebruik van cookies. Lees meer

Je gaat akkoord door deze website te gebruiken. 

Tear maakt gebruik van cookies. Lees meer

Je gaat akkoord door deze website te gebruiken. 

Dit is Tear

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Tear Corporate video "Opstaan uit armoede en onrecht"

De mensen van Tear

Margreet Siebel
Managementassistent
Algemeen directeur
Directiesecretaresse
Aletta van Eck
Coördinator Customer Service
Douwe Schaaf
Online Marketeer
Karin Verboom
Coördinator evenementen
Senior Fondsenwerver
Jan Hellenthal
General account manager
Marieke Siderius
Communications Officer
Director Realisation & Operations
Cspar Waalewijn
Programme & Linking Officer
Relatiebeheerder bedrijven
Programme & Linking Officer
Gerinke Fountain
Programme & Linking Officer
Linda Nijholt
Grants Officer en ICT-medewerker
Coördinator Noodhulp
Matthijs van Pijkeren
Programme & Linking Officer
Programme & Linking Officer
Geert Jan van Dijk
Director Strategy & Impact
Joost van Dieren
Projectleider
Relatiebeheerder Kerken
Peter Trommel
Relatiebeheerder kerken
Mas Koster
Controller
Esther Goudsblom
Administratief medewerker
Peter Spierenburg
Boekhouder

Wat doen wij

Tear helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen.

Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.

In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En wij  verbinden kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.

Lees meer over wat wij doen

Onze aanpak

Tear werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen. Dat doen we waar mogelijk via lokale kerken. Wij trainen hen om met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo werken we aan duurzame oplossingen. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf.

De training van lokale kerken gebeurt via onze partnerorganisaties. Zij dragen kennis over en begeleiden kerk en gemeenschap bij hun ontwikkeling.

Omdat we werken via lokale kerken en christelijke organisaties in rampgevoelige gebieden, kunnen wij snel noodhulp geven bij rampen en conflicten. Ook ondersteunen we de wederopbouw na rampen. Daarnaast helpen we kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen rampen te vergroten.

Lees meer over onze werkwijze

Ontwerp & realisatie: Nilsson