Bid mee

Gebed is de motor van de kerk. Tear gelooft dat gebed daadwerkelijk iets kan veranderen. Ook aan de situatie van mensen die in armoede leven of in nood verkeren. Niet omdat onze woorden magische kracht bezitten, maar omdat we ons in het gebed richten tot God, die de wereld in zijn hand houdt. 

Bekijk de actuele gebedspunten onderaan en meld je aan voor de gebedsbrief.

Wil je regelmatig bidden voor het werk van Tear? Dan is er voor jou de digitale gebedsbrief. Om zelf te gebruiken, maar ook in je gebedsgroep of op zondag bij jou in de kerk of gemeente. Je ontvangt hem een paar keer per jaar. Meld je aan via het formulier.

Ik wil de digitale gebedsbrief ontvangen

Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.
Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.

Actuele gebedspunten

Het verdriet van een vader

20-08-15 | Nog maar een paar jaar geleden ging het leven van Abu vreedzaam zijn gang. Hij had een vrouw, drie kinderen en een huis in Homs. Toen kwam de oorlog

Door het geweld verloor Abu* zijn pasgeboren zoontje en later zijn hoogzwangere vrouw en hun nog ongeboren kindje. Zijn andere kinderen verloor hij uit het oog toen het gezin moest vluchten. Hij vond ze pas na drie maanden weer terug.

Nu, twee jaar later, is Abu weer getrouwd. Hij werkt als arbeider en verdient zo veel als hij kan, maar het is een worsteling om het hoofd boven water te houden. Abu en zijn gezin kunnen dan ook alleen overleven dankzij het voedselpakket dat ze maandelijks krijgen.

Bid voor Abu en voor al die andere vaders, die doen wat ze kunnen om hun gezin te onderhouden in zware omstandigheden, terwijl ze rouwen om het verlies van hun dierbaren.

Bid voor al die gezinnen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt en nu ver van huis zijn. Bid dat er een eind komt aan de oorlog en dat mensen weer thuis kunnen leven in vrede.

Bid voor allen die met gevaar voor eigen leven hulp verlenen in het Midden-Oosten. Bid voor bescherming en een zegen op hun werk.

*Abu is niet zijn echte naam

Lees het complete verhaal van Abu

Het water bedwongen

11-08-15 | Als het regent in het dorp Gopalpur, komt het water met bakken uit de hemel. Vroeger veranderde dan het riviertje, dat door het dorp loopt, in een woeste stroom.

 Voorheen bedierf die stroom kostbare landbouwgrond door er een laag zand op af te zetten.

Bovendien werd de weg onbegaanbaar, die het dorp verbindt met de plaatselijke markt en de rest van de bewoonde wereld.

Analyse

De oplossing voor deze jaarlijks terugkerende problemen kwam via de Garo Baptist Convention, partner van Tear, die de lokale kerk hielp om samen met de gemeenschap een rampenbestrijdingscomité op te zetten.

Leden van het comité werden bij elkaar gebracht en ze kregen training en hulpmiddelen om hun problemen te analyseren. Ze verdiepten zich in eerdere overstromingen en verzamelden daardoor de nodige kennis om uit te bepalen waar de problemen zaten en wat hun mogelijkheden waren om die aan te pakken.

Ze kwamen tot de conclusie dat ze een dijk moesten bouwen die het water tegen kon houden en die bovendien als basis kon dienen voor een nieuwe weg van anderhalve kilometer lang.

Het comité rapporteerde zijn bevindingen en begon een lobby bij de lokale overheid. Dit leidde uiteindelijk tot de constructie van zowel de dijk als de weg.

Nu wordt de landbouwgrond beschermd tegen het water en bovendien is de markt bereikbaar in de regentijd en blijft het dorp ook verbonden met familie, school en kerk.

Eigen kracht

De inwoners van Gopalpur zijn erg blij met de nieuwe dijk. Ze beseffen nu wat ze kunnen bereiken en voelen zich gemotiveerd om te werken aan meer verbeteringen voor hun gemeenschap.

Bidden

Dank God dat de bevolking van Gopalpur haar eigen kracht heeft ontdekt door het werk van de Garo Baptist Convention. Dank voor de verbeteringen die dit heeft opgeleverd.

Bid voor alle andere plaatsen waar lokale kerken met hun dorp werken aan een betere voorbereiding op rampen, zodat minder mensenlevens, bezittingen en inkomsten verloren gaan

Ebola: een verhaal van moed en liefde

11-08-15 | Baby Gloria werd geboren in Liberia in juni 2014, toen de ebola-uitbraak net op gang begon te komen. In september bezweken haar ouders aan de ziekte.

Het dorp had medelijden met Gloria en haar broers en zusjes. Maar ook al waren de kinderen ebola-vrij verklaard, iedereen was bang om door hen geïnfecteerd te worden.

Behalve Justina. Ze bad, negeerde de waarschuwingen van de buren, bracht in praktijk wat ze had geleerd over de preventie van ebola, en nam de kinderen in huis. Gloria is nu een leuke peuter van een jaar en het gezin maakt het goed.

Bidden

Dank voor mensen als Justina. Dankzij hun moed en liefde is er een nieuwe toekomst voor kinderen als Gloria.

Ebola heeft diep ingegrepen in de economie van de getroffen landen en in de levens van mensen. Bid dat het hen lukt om hun leven weer op te bouwen en het verleden te verwerken.

Bid voor een einde aan de uitbraak. Nog steeds doen zich hier en daar nieuwe gevallen voor.

Bid voor versterking van de kwetsbare gezondheidszorg in de getroffen landen, zodat de kans op een nieuwe grote uitbraak kleiner wordt.

India

16-06-15 | De economie van India groeit snel, maar lang niet alle bevolkingsgroepen profiteren daarvan. In Mumbai woont 70 procent van de bevolking in krottenwijken. Dat zijn 15 miljoen mensen en daar zijn miljoenen kinderen bij.

Naomi Hendricks en haar man Ian hebben zich het lot aangetrokken van deze kinderen, die moeten opgroeien met een gebrek aan eten, onderwijs en zorg voor hun gezondheid. Velen van hen gaan hun ouders achterna op het pad van de armoede.

Naomi geeft hen een kans op een betere toekomst, o.a. door stages, mentorschappen, een spaarbank voor kinderen en een mobiele kliniek. Veel van de activiteiten zijn bedacht met input van de kinderen en gezinnen zelf.

Bid voor de kinderen die meedoen aan Naomi’s programma, dat zij sterke en gezonde mensen  worden die in hun onderhoud kunnen voorzien.

Bid voor Naomi, voor kracht, moed, optimisme en doorzettingsvermogen.

Naomi is een van onze Inspired Individuals, christelijke professionals die met hun projecten wereldwijd strijden tegen onrecht.

Democratische Republiek Congo

16-06-15 | Soki werkte vroeger in een goudmijn. Maar op een dag stortte een deel van de mijn in. Zijn rug raakte zwaar beschadigd en hij raakte vanaf zijn middel verlamd. Hij verloor zijn inkomen, zijn vrouw verliet hem vanwege zijn handicap, en hij kon geen medische behandeling betalen.

Geen ongewone situatie in Congo. Veel mensen zijn net als Soki te arm om de dokter te kunnen betalen. Tear-partner Musaca doet hier iets aan door lokale spaargroepen op te zetten. De deelnemers leggen wekelijks een klein bedrag in en als er iemand ziek wordt, kunnen de medische kosten betaald worden uit de gemeenschappelijke pot. Op deze manier krijgen ook de meest kwetsbare mensen toegang tot gezondheidszorg.

Bid voor groei van het werk van Musaca, dat steeds meer mensen de zorg kunnen krijgen als ze die nodig hebben.

Bid voor Soki en de vele andere mensen met een beperking in Congo, voor een verbetering van hun positie een aandacht van de overheid.

Nepal

05-06-15 | Na twee zware aardbevingen hebben veel Nepalezen geen dak meer boven hun hoofd. Degenen die nog wel een huis hebben, durven vaak niet binnen te slapen uit angst voor weer een beving. Veel mensen rouwen omdat ze familie hebben verloren. Anderen zijn gewond geraakt.

Binnenkort begint de regentijd en die brengt extra uitdagingen met zich mee. Mensen hebben op korte termijn een goed en stevig onderkomen nodig tegen het slechte weer. Bovendien is er behoefte aan goede sanitaire voorzieningen, zodat besmettelijke ziekten zich niet verspreiden. Onze partner Mission East werkt hieraan doror het uitdelen van bouwmaterialen..

Bid voor de vele getraumatiseerde mensen, dat zij hulp krijgen om te verwerken wat ze hebben meegemaakt.

Dank voor de giften die wij ontvingen en voor het werk van Mission East, waardoor duizenden mensen in het zwaarst getroffen gebied hulpgoederen hebben gekregen om de eerste tijd na de ramp te kunnen overleven.

Bid om een goede en snelle voortgang van de hulpverlening met oog op de regentijd.

Bolivia

04-05-15 | In Bolivia heeft 70 procent van de kinderen thuis te maken met lichamelijk geweld en meer dan 30 procent van de kinderen wordt seksueel misbruikt. Bid voor Tear-partner Paz y Esperanza die deze problemen aanpakt.

In Bolivia is er veel sociale nood in gezinnen. Ongeveer 70 procent van de kinderen heeft te maken met lichamelijk geweld en meer dan 30 procent van de kinderen is ook seksueel misbruikt. Er is een cultuur van geweld die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dit verwoest de levens van veel vrouwen en kinderen in het land.

Tegen de achtergrond van deze sociale nood zijn er gelukkig steeds meer kerken die zich niet neerleggen bij deze situatie. Zij nemen deel aan campagnes gericht op verandering van gedrag en zorgen voor pastorale begeleiding van gezinnen die willen werken aan herstel.

Soms is er professionele ondersteuning nodig omdat de situatie te complex is. Tears partnerorganisatie Paz y Esperanza ondersteunt gezinnen met professionele hulp zoals therapeutische of juridische ondersteuning en staat ook naast de kerken die pastorale steun bieden aan gezinnen. Een andere partner van Tear, Mosoj Yan, vangt meisjes op en geeft hen hulp bij de verwerking van het verleden.

Bid voor verandering in de cultuur en in de gezinnen in Bolivia.

Bid voor bescherming van medewerkers van Paz y Esperanza en voorgangers van kerken. Het werk dat zij doen vraagt moed en kan soms gevaarlijk zijn.

Bid voor herstel voor de meisjes die een verleden van misbruik met zich meedragen en door Mosoj Yan worden opgevangen.

Vanuatu

18-03-15 | De eilandengroep Vanuatu in de Stille Oceaan werd getroffen door de zware cycloon Pam. Windsnelheden tot 300 km per uur hebben talloze huizen verwoest en oogsten vernietigd. 264.000 mensen bevonden zich in het pad van de orkaan. Men schat dat de helft van hen getroffen is door de ramp. Het aantal doden en gewonden is nog onzeker. Er is grote behoefte aan huisvesting, schoon water en dekens.

Het internationale noodhulpnetwerk Integral, waar Tear lid van is, kwam meteen in actie, via Tearfund Nieuw-Zeeland. Onze zusterorganisatie aan de andere kant van de wereld start met noodhulp op het hoofdeiland Efate en op het eiland Tanna, dat het zwaarst getroffen is.

De VN spreekt van een van de ergste rampen in de geschiedenis van de Pacific. De eilandengroep, waar veel leven wonen in kwetsbare huizen en leven van wat ze verbouwen, zal veel hulp nodig hebben voor de wederopbouw.

Bid voor de mensen in Vanuatu, die rouwen om de dood van geliefden. Bid voor al diegenen die geen dak meer boven hun hoofd hebben en die hun bron van inkomsten zijn verloren.

Bid voor herstel van de communicatie en toegang tot afgelegen gebieden die nog van de buitenwereld zijn afgesneden.

Bid voor medewerkers van Tearfund Nieuw-Zeeland en andere hulpverleners. En bid voor de overheid van Vanuatu, die de hulpverlening coördineert Bid dat er voldoende internationale hulp zal komen om de slachtoffers bij te staan.

Midden-Oosten

15-12-14 | In het Midden-Oosten is een crisis aan de gang die zijn weerga niet kent. Miljoenen mensen in Syrië en Irak zijn op drift geraakt, verjaagd door oorlog of terreur. Anderen zijn thuis gebleven, maar hebben te maken met omstandigheden die nauwelijks meer te overleven zijn.

Partners van Tear doen in Irak en Syrië alles wat zij kunnen om steun te geven aan de slachtoffers van de conflicten in het Midden-Oosten. In Syrië delen lokale kerken voedselpakketten uit. In Noord-Irak krijgen gezinnen voedsel, dekens, warme kleren, kachels en huishoudelijke artikelen. Ook worden kinderen opgevangen in speciale ruimtes, waar ze kunnen spelen en worden geholpen bij het verwerken van wat ze hebben meegemaakt.
 
Bid voor de veiligheid van de hulpverleners. Bid dat God hen de kracht geeft om door te gaan, ook waar dat zwaar of gevaarlijk is.
 
Bid voor voldoende hulp voor de vluchtelingen, zodat ze de winter kunnen doorkomen zonder kou te lijden.
 
Bid voor de kinderen die al op jonge leeftijd verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt.
 
Bid voor vrede in het Midden-Oosten. Bid dat Gods Geest de haat in de harten van mensen zal verdrijven.

Tyfoon Hagupit

08-12-14 | Op dit moment raast de tyfoon Hagupit over de Filipijnen. De gevolgen lijken minder ernstig dat vorig jaar bij de tyfoon Haiyan, mede doordat een miljoen mensen tijdig zijn geëvacueerd uit het gebied dat getroffen zou worden. Niettemin is ook dit een zware storm.

Bid voor de bevolking en voor onze partnerorganisaties Philippines Children's Ministries Network, Food for the Hungry en Lingap, waarmee we op Samar samenwerken aan de wederopbouw na tyfoon Haiyan van vorig jaar. Dat de schade beperkt blijft, mensen beschermd worden en hetgeen is opgebouwd stand mag houden.

Ontwerp & realisatie: Nilsson